27 سپتامبر 2016

حضور قهرمان عزیز آقای مهدی مختارپور دهکردی در بابابستنی

حضور قهرمان قهرمانان آقای مهدی مختارپور دهکردی در فروشگاه بابا بستنی باعث افتخار و مباهات ماست. آقای مختارپور ووشو کار عزیز شهرمون بالاترین تعداد مدال افتخار […]