بستنی

بستنی

وانیلی زعفرانی‌خامه‌دار آجیلی‌خامه‌دار شکلاتی‌مخصوص ژله‌بستنی هویج‌بستنی بستنی‌میوه‌ای‌ایتالیایی بستنی‌فرانسوی
میلک‌شیک

میلک‌شیک

پرتقال موز شکلات نسکافه توت‌فرنگی شاتوت میلک‌شیک‌مخصوص‌کافئین
نوشیدنی

نوشیدنی

آب‌پرتقال آب‌هویج آب‌طالبی آب‌زرشک
گلاسه

گلاسه

گلاسه‌موز گلاسه‌پرتقال گلاسه‌شاتوت شوکوگلاسه کافه‌گلاسه
قهوه

قهوه

قهوه‌ترک فرانسه فرانسه‌با‌شیر اسپرسو اسپرسودبل نسکافه هات‌چاکلت موکا موکاچینو کاپوچینو کاپوچینو‌با‌خامه
دسر

دسر

تیرامیسو کیک‌شکلاتی کیک‌ساده باقلوا ژله ژله‌میوه‌با‌خامه ذرت‌مکزیکی‌(ساده‌و‌مخصوص)
فالوده

فالوده

فالوده فالوده‌مخلوط‌با‌بستنی‌ساده فالوده‌مخلوط‌با‌بستنی‌زعفرانی
شیر

شیر

شیر‌قهوه شیر‌داغ شیر‌عسل شیر‌شکلات